Halvtidsseminarium - "Vitamin D hos barn med cancer"

  • Datum: –14.00
  • Föreläsare: Natalja Jackmann
  • Arrangör: Institutionen för kvinnors och barns hälsa
  • Kontaktperson: Natalja Jackmann
  • Halvtidsseminarium

Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/66469842855

Halvtidskommitté
Anna Sällfors-Holmqvist, docent, Institutionen för kliniska vetenskaper, Avdelningen för pediatrik, Lunds universitet

Jukka Vakkilla, docent, Helsingfors universitet

Svetlana Lajic, docent, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet

Huvudhandledare
Per Frisk, docent, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Biträdande handledare
Jan Gustafsson, Seniorprofessor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Ouitmaija Mäkitie, Gästprofessor, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet

Kalendarium för medicin och farmaci