Psychiatry seminar; Emma Malmström and Mikaela Syk

  • Datum: –13.00
  • Plats: Zoom https://uu-se.zoom.us/j/68976062401
  • Föreläsare: Emma Malmström och Mikaela Syk, Psykiatri
  • Webbsida
  • Arrangör: Dept of Neuroscience
  • Kontaktperson: Cecilia Yates
  • Telefon: +46704250571
  • Seminarium

Title: "Neuroinflammatory markers in patients with psychiatric symptoms and suspected immunological involvement."

Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/68976062401

Seminariet kommer att hållas på svenska.

Handledare: Janet Cunningham

Kalendarium för medicin och farmaci