Neuro seminar Simon Lidén

  • Datum:
  • Plats: Zoom https://uu-se.zoom.us/j/63075082695
  • Föreläsare: Simon Lidén, Ph D student Neurology Host: Anne-Marie Landtblom, Neurology
  • Webbsida
  • Arrangör: Dept of Neuroscience
  • Kontaktperson: Cecilia Yates
  • Telefon: 0704-250571
  • Seminarium

Title: "Effects of Shunt Setting on Ventricular Volume in iNPH, a study presentation"

Zoom-link: https://uu-se.zoom.us/j/63075082695

Kalendarium för medicin och farmaci