Halvtidsseminarium med Jesper Unander-Scharin

  • Datum:
  • Plats: Akademiska sjukhuset Biblioteket, Brännskadecentrum, Ing. 85, Plan 9
  • Kontaktperson: Daniel Nowinski (huvudhandledare)
  • Halvtidsseminarium

Halvtidsseminarium med doktorand Jesper Unander-Scharin.
Titel: Surgical Outcomes in Sagittal Craniosynostosis

I händelse av fortsatta reserestriktioner och/eller begränsade storlekar på folksamlingar kan man delta i halvtidskontrollen genom det virtuella mötesrummet:

- Videonummer/Skype för företag: 103169@join.lul.se 

- Google Chrome: https://join.lul.se, Samtals-ID: 103169

- Telefon: Ring 018-6116900 och följ anvisningarna. Samtals-ID: 103169#

Kalendarium för medicin och farmaci