Workshop i kulturell intelligens (CQ) – för studenter på grundnivå och avancerad nivå

  • Datum: –12.00
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Charlotta Öberg från PRISMA Cross-Cultural Consultants
  • Webbsida
  • Arrangör: Vetenskapsområdet för medicin och farmaci
  • Kontaktperson: Louise Hernander
  • Workshop

Den 10 september 2020 anordnar vetenskapsområdet för medicin och farmaci en workshop i kulturell intelligens för områdets studenter på grundnivå och avancerad nivå.

Kulturell intelligens är en persons förmåga att fungera i ett mångkulturellt sammanhang. Lärare och doktorandhandledare vid MedFarm bjuds in till en förmiddagsworkshop i kulturell intelligens ledd av Charlotta Öberg från PRISMA Cross-Cultural Consultants, expert på kulturell mångfald och interkulturell kommunikation och en internationellt efterfrågad föreläsare på ämnet.

Vetenskapsområdet för medicin och farmaci är en mångkulturell miljö. Sammansättningen på våra master- och doktorandutbildningar är mycket internationell och många av grundutbildningarna har en hög andel studenter med utländsk bakgrund. Det görs samtidigt satsningar inom internationalisering på flera plan på vetenskapsområdet för medicin och farmaci. Både student- och personalmobilitet spås öka, med fler internationella erfarenheter som följd, och antalet aktiviteter inom internationalisering på hemmaplan ökar stadigt.
 
För att förbereda personal och studenter för de utmaningar och möjligheter ökad internationalisering medför erbjuds nu en evidensbaserad metod för att utveckla kulturell intelligens (CQ – cultural intelligence). Att framgångsrikt hantera kulturskillnader och att odla de positiva effekterna av kulturell mångfald på arbetsplatsen blir allt viktigare i takt med att arbetsplatser och samhällen blir mer mångkulturella.
 
Under hösten 2019 genomförde masterprogrammen vid Medfak en uppskattad CQ-workshop då Charlotta Öberg från PRISMA Cross-Cultural Consultants bjöds in. Hon är expert på kulturell mångfald och interkulturell kommunikation och en internationellt efterfrågad föreläsare på ämnet. Workshopen hölls för både personal och mastersstudenter. Satsningen föll väl ut och ambitionen är därför att utöka initiativet 2020 så att ännu fler studenter och personal ska få möjligheten att genomföra utbildningen.

Kalendarium för medicin och farmaci