Anna Hauffman disputation

  • Datum: –11.00
  • Plats: Akademiska sjukhuset H:son Holmdahlsalen, ingång 100, 2 trappor
  • Doktorand: Anna Hauffman
  • Kontaktperson: Anna Hauffman
  • Disputation

Anna Hauffman försvarar sin doktorsavhandling "Internet-based Psychosocial Support - Design, Effects and User Experience in the Cancer Setting".

Kalendarium för medicin och farmaci