Halvtidsseminarium Nick Brown: "Global controversies in child pneumonia in Low and Middle Income Countries" (på engelska)

Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/66418752216

Halvtidskommitté
- Professor Arja Harila-Saari, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet
- PhD Carina King, Institutionen för global folkhälsa, Karolinska institutet
- PhD Maria Pränting, Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet

Huvudhandledare
-
Professor Andreas Mårtensson, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Biträdande handledare
- Professor Mats Målqvist, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Kalendarium för medicin och farmaci