Antimicrobial Resistance – a Cross-disciplinary Threat to Global Health

  • Datum: –15.00
  • Plats: (kontakta Erika Sigvardsdotter för anmälan, seminariet kan på kort varsel ställas om till digitalt via Zoom) Rausingrummet, hus 6
  • Arrangör: Centrum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap
  • Kontaktperson: Erika Sigvardsdotter
  • Seminarium

MHS-seminariet

Centrum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap bjuder in till MHS-seminarium med titeln “Antimicrobial Resistance – a Cross-disciplinary Threat to Global Health”. Seminariet hålls på engelska. Presenterar gör:

Linus Sandegren, Universitetslektor vid Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi  med presentationen “Antimicrobial Resistance – Background, Biology, and Bad Behavior” och

Olof Lindahl, Biträdande universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen med presentationen “The Business and Economics of Antimicrobial Resistance”

Båda presentatörerna är aktiva vid Uppsala antibiotikacentrum.

Kalendarium för medicin och farmaci