Halvtidsseminarium - "Studier av BarnSäkert-modellen – barnhälsovården som forum för tidig upptäckt av psykosociala riskfaktorer i små barns uppväxtmiljö"

  • Datum: –11.00
  • Plats: Konferensrum Oden, Islandsgatan 2, 3 tr.
  • Föreläsare: Maria Engström
  • Arrangör: Institutionen för kvinnors och barns hälsa
  • Kontaktperson: Maria Engström
  • Halvtidsseminarium

Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/61979639110

Halvtidskommitté
Maria Harder, docent, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Avdelningen för vårdvetenskap och vårdpedagogik, Mälardalens högskola

Lene Lindberg, docent, Global folkhälsa, Karolinska institutet

Sven-Arne Silfverdal, docent, Institutionen för klinisk vetenskap, Umeå universitet

Huvudhandledare
Steven Lucas, docent, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Biträdande handledare
Thomas Wallby, med dr, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Inna Feldman, docent, Institutionen för folkhälsa och vårdvetenskap, Uppsala universitet

 Staffan Janson, professor emeritus, Institutionen för hälsovetenskaper, Karlstad universitet

Kalendarium för medicin och farmaci