BMC 50 år – föreläsningar under våren 2020

Obs! Föreläsningarna skjuts upp tills vidare. Vi återkommer med nya datum.

Med anledning av att BMC fyllt 50 år bjöd vi under hösten in till en populärvetenskaplig föreläsningsserie. Under våren bjuder vi in till sex föreläsningar till. Föreläsningarna i vår vänder sig till allmänheten och inkluderar mer av dagens verksamheter på BMC.

Studenter som sitter utanför BMC med konstverk i förgrunden

Tid: Meddelas senare.
Lokal: Meddelas senare
Övrigt: Fri entré, Ingen föranmälan
Mer information: Kristofer Rubin, föreståndare, BMC

föreläsningarna i serien

... Professor Carl-Henrik Heldin
Hur kan vi använda nya rön om mekanismer för canceromvandling till bättre behandling av cancerpatienter?
... Professor Ulf Lindahl
Sockerkedjor på gott och ont
... Professor Göran Magnusson
Gamla och nya virus. Forskning ger insikt och metoder att förebygga och behandla.
... Professor Kerstin Lindblad-Toh
Hundgenetik: Människans bästa vän hjälper oss att förstå våra sjukdomar
... Ulrika Winblad, professor 
Hur har New public management (NPM) påverkat den svenska hälso- och sjukvården?
... Agneta Yngve, professor
Vikten av att äta tillsammans i en vacker och trivsam miljö

INTRODUKTION

På grund av rådande situation kring coronaviruset och för att minska spridningen skjuts föreläsningarna upp tills vidare. Vi återkommer med nya datum vid ett senare tillfälle.

Under hösten anordnade vi en föreläsningsserie där sju forskare, som varit aktiva under en stor del av BMC:s 50 år, fick belysa hur deras respektive forskningsområden har utvecklats och hur BMC:s forskning på ett framgångsrikt sätt kunnat bidra till den internationella vetenskapliga utvecklingen. Föreläsningarna var uppskattade och under våren bjuder vi in till sex föreläsningar till. Föreläsningarna i vår vänder sig till allmänheten och inkluderar mer av dagens verksamheter på BMC.

Alla är varmt välkomna!