Planeringsbidrag för att stimulera internationell samverkan och rekrytering

Detta planeringsbidrag syftar till att uppmuntra och underlätta en ökad internationalisering vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci.

Du kan söka bidraget om du:

  • planerar en EU-ansökan i rollen som koordinator
  • bjuder in internationella forskare som vill söka sig till vetenskapsområdet.

Om du planerar en EU-ansökan i rollen som koordinator

Ersättning ges för utgifter (dock inte lön) i samband med planeringsmöten med potentiella partner. Det gäller inte för mono-projekt (dvs. ERC och MSCA-IF-EF-CAR-RI-GF samt Cofund).

Om du bjuder in internationella forskare som vill söka sig till vetenskapsområdet

Ersättning ges för en resa till Uppsala samt övernattning för att tillsammans diskutera en ansökan. En förutsättning är att Uppsala universitet bokar kostnaderna. Aktuella program är:

  • EU:s Marie Curie Individual Fellowship
  • Vinnovas Marie Curie Fellowship
  • Wallenberg Academy Fellows
  • European Research Council (ERC), förutsatt att ERC-projektet genomförs vid vetenskapsområdet.

Utbetalning av bidraget

Du får bidraget i efterhand för dina faktiska kostnader, upp till 25 000 kr. Om det är möjligt får du förhandsbesked med vändande post.

Ansök

  1. Fyll i blanketten
  2. Skriv ut den
  3. Låt din prefekt eller motsvarande signera ansökan
  4. Skanna in det signerade formuläret och skicka det till: anders.jonsson@uadm.uu.se

Ladda ner ansökningsblanketten

Senast uppdaterad: 2022-07-04