Forskning inom farmaci, medicin och vård

I syfte att synliggöra forskning och rön presenterar våra forskargrupper sitt arbete på sina institutioners hemsidor. På dessa sidor hittar du allmän och specifik information om vår forskning.

Forskningsområden

Antibiotikaresistens

Farmaceutisk biovetenskap

Farmaci

Folkhälso- och vårdvetenskap

Immunologi, genetik och patologi

Kirurgiska vetenskaper

Kvinnors och barns hälsa

Läkemedelskemi

Medicinsk biokemi och mikrobiologi

Medicinsk cellbiologi

 • Cancer
 • Diabetes
 • Farmakologi
 • Fysiologi
 • Inflammation
 • Neurobiologi

Medicinska vetenskaper

 • Akademiska laboratoriet
 • Akutsjukvård och internmedicin
 • Arbets- och miljömedicin
 • Blod- och tumörsjukdomar
 • Infektionssjukdomar
 • Kardiologi, klinisk fysiologi och lungmedicin
 • Neurovetenskap
 • Psykiatri
 • Specialmedicin, hud och reumatologi
Senast uppdaterad: 2023-11-14