Forskning inom farmaci, medicin och vård

I syfte att synliggöra forskning och rön presenterar våra forskargrupper sitt arbete på sina institutioners hemsidor. På dessa sidor hittar du – finansiär, partner, forskare, student, journalist eller bara nyfiken – allmän och specifik information om vår forskning.

Farmaceutiska fakulteten

   Farmaci
   Farmaceutisk biovetenskap
   Läkemedelskemi

Medicinska fakulteten

   Folkhälso- och vårdvetenskap
   Immunologi, genetik och patologi
   Kirurgiska vetenskaper
   Kvinnors och barns hälsa
   Medicinsk biokemi och mikrobiologi 
   Medicinsk cellbiologi
   Medicinska vetenskaper
   Neurovetenskap