Lars Wallentin fortsätter leken

2016-05-09

Lars Wallentin har nått en närmast unik position i forskarvärlden, eller som Google formulerar det, international superstar cardiologist. Själv tar den numera 71-årige seniorprofessorn uppståndelsen med ro.

– Autografer? Tja, visst händer det att jag skriver en och annan, och ibland vill någon ta ett fotografi med mig. Självklart kan det vara trevligt, men man gör klokast i att inte fundera för mycket på sånt. Dessutom måste det ju vara roligare att vara ung och lovande än en form av legend.
Nej, positionen som internationell superstjärna inom kardiologin har definitivt inte stigit Lars Wallentin åt huvudet. Den numera 71-årige seniorprofessorn tar emot i ett spartanskt rum i hjärtat av Uppsala Kliniska Forskningscentrum (UCR), den verksamhet han ägnat tretton år åt att forma till ett ledande kompetenscentrum. Chefsuppdraget övergav han vid årsskiftet och decimerade därmed arbetsveckorna till fyrtio timmar.
– Idag ägnar jag mig uteslutande åt forskningen. Det alltid varit den roligaste delen av arbetet som med åren blivit både hobby och en självklar del av livet, och som nu låter mig ha fortsatt kul med lekkamrater jag haft sedan många år, konstaterar Lars Wallentin.

Utanför fönstret tornar Akademiska sjukhuset mot hösthimlen. Hit återvände Lars Wallentin 1991 efter tjugo år vid Linköpings universitet. Även om de goda forskaråren – som Lars beskriver dem – alltjämt väntade runt hörnet var han redan ett välbekant namn i vårdsverige, inte minst tack vare de vårdregister Lars spelade en central roll i att skapa.
– Som hjärtläkare i Linköping initierade jag vårt första register vars främsta syfte var att eliminera skadliga behandlingar. I slutet av 1990-talet utvecklade vi de första nationella systemen genom att placera små Mac-datorer på hjärtklinikerna som en av mina doktorander skötte från källaren i sin villa. Vi var pionjärer och mötte såväl motstånd som avundsjuka, men idag vågar jag påstå att registersystemen är guldägget i svensk vård.

Väl installerad som Uppsala universitets första professor i kardiologi tog Lars Wallentin snart en central roll i utvecklingen av Akademiska sjukhusets hjärtklinik. Avståndet mellan Uppsalas traditionellt starka grundforskning och implementering i vården kortades, och med åren har rönen från forskargrupp Wallentin blivit både många och betydelsefulla. Nyckeln till utvecklingen var, förmodar Lars, upptäckten att den blodproppshämmande effekten av mycket liten dos Magnecyl har stor skyddseffekt vid akut kranskärlssjukdom.
– Framtagande av nya diagnostiska metoder och behandlingar är övergående insatser, men just förståelsen för de underliggande mekanismerna för uppkomst av hjärt-kärlsjukdom och blodproppsbildning grundlade möjligheterna att fortsätta forskning för en bättre hälsa. Idag är UCR involverade i en rad projekt med kopplingar över hela världen, och har fått ett renommé som öppnar dörrar för många att få delta i attraktiva, internationella sammanhang.

Vad återstår då i en karriär som tycks rymma de flesta bedrifter och utmärkelser en forskare kan föreställa sig (eller jo, som tidskriften European Heart Journal konstaterar saknas alltjämt ett Nobelpris)? Faktiskt både ett och annat om man ska tro Lars Wallentin själv. Att han inte i unga år tjänstgjorde utomlands är något han ångrar men knappast förlorar sömn över, hellre rekommenderar han sina doktorander att ta chansen när den uppenbarar sig. För egen del fortsätter han att söka sig till sjukvårdens största utmaningar.
– Jag drömmer om att skapa metoder som gör att vi direkt kan förstå varje individuell patients sjukdomsmekanismer och behov så att det vi har i registren direkt kan ge datorbaserat stöd för beslut om den bästa behandlingen. Med tillräckligt stora registersatsningar är det fullt realistiskt och en vision vi även delar med registercentra i USA.

Men fyrtio timmars arbetsveckor och en exceptionell inspiration till trots – är det inte väl optimistiskt att sex år efter normal pensionsålder eftersträva mål som sannolikt befinner sig i en avlägsen framtid? Nja, förmodligen är det inte ambitionen att själv nå horisonten som driver Lars Wallentin. Genom hela samtalet återvänder han till vikten av ödmjukhet och samarbete mellan människor som delar en hängivenhet och entusiasm att förbättra sjukvården.
– Livet som forskare handlar om att hitta rätt område och att leva för frågeställningarna. Att hoppas på snabb ekonomisk vinst och berömmelse är helt fel ingång. Snarare får man finna sig i att vara självkritisk, att hela tiden glädja sig åt det som lyckas och snabbt glömma misslyckanden. Klarar man det väntar å andra sidan ett oerhört roligt yrkesliv!


I korthet: Lars Wallentin
Titel: Seniorprofessor i kardiologi.
Familj: Hustru (Anna, tidigare docent i pedagogik vid Uppsala universitet), två barn (Jan, författare till romanen Strindbergs stjärna, och Katarina, internationellt verksam kursledare) och fyra barnbarn.
På fritiden: Det blir en hel del vandrande, skridskor, skidor och badminton.
När man minst anar det: Tar jag fram gitarren och spelar, gärna Bellman och Taube.


Fakta: Lars Wallentin

Lars Wallentin blev den första professorn i kardiologi vid Uppsala universitet 1991 där han grundade och var chef för hjärtkliniken 1991-1999. Han startade det nationella registret för akut hjärtsjukvård 1992 som i början av 2000-talet utvecklades till en modell för internetstödd utveckling och forskning i den svenska vardagssjukvården.

2001 grundade Lars Wallentin Uppsala Kliniska Forskningscentrum (UCR) som idag har mer än 100 medarbetare, bedriver mer än 20 nationella kvalitetsregister och är centrum för stora internationella kliniska behandlingsstudier och deras biobanker för biokemiska och genetiska analyser.

Lars Wallentins forskning har sedan mitten av 1980-talet varit ägnad akut kranskärlssjukdom där hans forskargrupp utvecklat en rad nya metoder för bättre förståelse av sjukdomens orsaker och val av den lämpligaste behandlingen. Forskningsgruppen har varit ledande i att ta fram dagens högeffektiva behandlingar av akut hjärtinfarkt i form av blodproppshämning med lågdos acetylsalicylsyra, ticagrelor, olika hepariner samt omedelbara kranskärlsingrepp.

Forskargruppen har också varit pionjärer i utvecklingen av nya blodproppshämmande läkemedel för att förebygga stroke vid förmaksflimmer vilken forskning också lett till helt nya biokemiska blodprovsanalyser för bedömning av den enskilda patientens risk och behov av olika behandlingar.

Lars Wallentin var ordförande för Svenska Kardiologföreningen 1998-99 samt grundade och ledde Svenska Hjärtförbundet 2000-2002. Bland de utmärkelser Lars Wallentin erhållit återfinns European Society of Cardiology guldmedalj för enastående forskningsinsatser. 2012 utsågs Lars Wallentin till hedersmedborgare i Uppsala för sina stora insatser för samhället.


Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt

Fler forskningsprofiler