För att genomföra högkvalitativa kliniska studier behöver forskarna metodologiskt stöd.

Uppsala Clinical Research Center (UCR), med cirka 150 anställda, är en ledande klinisk akademisk forskningsorganisation (ARO) i Sverige och erbjuder akademin och industrin intern expertis när det gäller alla aspekter av klinisk forskning och förbättrad sjukvård. Deras tjänster omfattar hantering av kliniska och observationsinriktade studier, biostatistik, kliniska kvalitetsregister, biobanker, analys av biomarkörer och bedömning av kliniska händelser.

UCR startade 2001 som ett forskningscentrum vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset i Uppsala för att stödja kvalificerad klinisk forskning för att förbättra hälsa och vårdpraxis. Dess framgång exemplifieras av 35 publikationer i New England Journal of Medicine. UCR erbjuder en fullständig uppsättning tjänster för att initiera, planera, genomföra, analysera, rapportera och publicera lokala undersökningar som initierats av forskare och internationella multicenterprövningar.

UCR byggdes upp för att förbättra och stödja klinisk forskning och kvalitetssäkring genom vår kombinerade akademiska, kliniska och tekniska expertis med anställda som har erfarenhet och kunskap om alla aspekter, från små studier och projekt till stora, globala komplexa randomiserade kliniska prövningar och registerbaserade randomiserade prövningar (R-RCT).

KFUE och de regionala centren för klinisk forskning liknar UCR men har ett regionalt/lokalt fokus. Kliniska Studier Sverige är en organisation som samordnar klinisk forskning i Sverige, särskilt industrisponsrade RCT:er. På Epihubben vid Uppsala universitet samlas sammanlagt 40 juniora och seniora forskare och statistiker för att utbyta erfarenheter och metoder inom epidemiologi.

Senast uppdaterad: 2023-02-01