Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset i Uppsala har en stark bakgrund när det gäller avancerade infrastrukturtjänster för biobanker. Uppsala Biobank är Region Uppsalas och Uppsala universitets gemensamma biobank och ansvarar för alla biobanksprover och provsamlingar inom sina verksamheter, inklusive juridisk rådgivning.

För närvarande lagras olika typer av biologiska prover från 213 projekt i Uppsala Biobank med upp till flera hundra tusen prover per projekt. Det totala antalet provfrysar (för närvarande 150) ökar ständigt och finns i ett lagerutrymme på 880 m2.

Biobank Sverige, som leds av Uppsala universitet, är en nationell infrastruktur för biobanker där sjukvård, akademi, industri och patientorganisationer samarbetar för att uppnå god vård och forskning. Biobank Sverige har stöd av Sveriges Kommuner och Regioner och har ett nära samarbete och en gemensam styrgrupp med Genomic Medicine Sweden (GMS). 

Senast uppdaterad: 2022-06-21