NBIS (National Bioinformatics Infrastructure Sweden) är en utspridd nationell forskningsinfrastruktur som stöds av Vetenskapsrådet, Science for Life Laboratory, alla större svenska universitet samt Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och som tillhandahåller bioinformatik av högsta kvalitet till det svenska forskarsamhället inom biovetenskap. NBIS är också den svenska kontaktpunkten för den europeiska infrastrukturen för biologisk information ELIXIR.

SNIC och SNIC-SENS är nationella resurser för högprestandaberäkningar, den sistnämnda enligt lagstiftningen i GDPR. SND och Uppsala universitets datakontor ger vägledning om hur man får tillgång till, analyserar och lagrar data.

SciLifeLabs datacenter i Uppsala tillhandahåller SciLifeLabs plattformar med tjänster för IT och datahantering. De arbetar också för att underlätta kommunikationen mellan SciLifeLab-plattformarna, deras användare och forskarsamhället samt för att utveckla databaser och verktyg.

Uppsala universitets datakontor arbetar med hantering av forskningsdata. AI4Research är ett femårigt projekt som har till uppgift att stärka, förnya och utveckla forskningen inom artificiell intelligens (AI) och maskininlärning, med ett tydligt mandat att vara en resurs för hela universitetet.

Senast uppdaterad: 2022-06-21