Svenska och internationella finansiärer

I listan nedan finns nationella och internationella finansiärer som stöder forskning inom områden som är relevanta för vetenskapsområdet för medicin och farmaci.

Svenska finansiärer
Internationella finansiärer

Svenska finansiärer

A

AFA Försäkring
Agria & Svenska Kennelklubbens forskningsfond
Alzheimerfonden
Anders Otto Svärds stiftelse
Apotekarsocieteten
Apotekare Hedbergs stiftels
Aroseniusfonden
Astma- och allergiförbundet

B

Barncancerfonden
Barndiabetesfonden
Bengt Ihre Research Fellowship
Blodcancerförbundet
Bröstcancerförbundet

C

Cancerfonden
Carmen och Bertil Regnérs stiftelse
Cathrine Everts stiftelse

C

Demensförbundet
Diabetesfonden
Diabetes Wellness
Dr P Håkanssons stiftelse

E

Erik Philip-Sörensens stiftelse

F

Familjen Erling-Perssons stiftelse
Familjen Kamprads stiftelse
Folkhälsomyndigheten
Fonden för Psykisk Hälsa
Forska utan djurförsök
Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Fredrik och Ingrid Thurings stiftelse
Föreningen Margarethahemmet

G

Gamla Tjänarinnor
Gillbergska stiftelsen
Groschinskys minnesfond
Gun och Bertil Stohnes stiftelse
Göran Gustafssons stiftelser

H

Hedlunds stiftelse
Henning och Ida Perssons stiftelse
Henning och Johan Throne-Holsts stiftelse
HKH Kronprinsessan Lovisas förening för barnasjukvård
Hjärt-Lungfonden
Hudfonden

I

IngaBritt och Arne Lundbergs forskningsstiftelse

J

Jane och Dan Olssons Stiftelse
Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)
Jeanssons stiftelse
Jerringfonden

K

Kjell och Märta Beijers stiftelse
Konsul Berghs stiftelse
Kronprinsessan Margaretas arbetsnämnd för synskadade

L

Lena Wäpplings stiftelse
Linnéa och Josef Carlssons stiftelse
Lions Cancerfond

M

Magnus Bergvalls stiftelse
Mary Beves stiftelse
Mats Klebergs stiftelse
Maud och Birger Gustavssons stiftelse
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

N

Neuro
Nilsson-Ehle-donationerna
Njurfonden
Nordforsk
Norrbacka-Eugeniastiftelsen

O

O.E. och Edla Johanssons stiftelse
Ollie och Elof Ericssons stiftelse

P

PAR Foundation
Parkinsonfonden

R

Ragnar Söderbergs stiftelse
Reumatikerförbundet
Riksförbundet HjärtLung
Rolf Lufts stiftelse för diabetesforskning

S

Sjukvårdsregionala forskningsrådet Mellansverige
Stiftelsen Blanceflor Boncompagni Ludovisi, née Bildt
Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF
Stiftelser förvaltade av Lindhés advokatbyrå
Stiftelsen Lars Hiertas minne
Stiftelsen Professor Lars Gelins minnesfond
Stiftelsen Professor Nanna Svartz fond
Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare
Stiftelsen Promobilia
Stiftelsen Samariten
Stiftelsen Solstickan
Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond
Stiftelsen Sävstaholm
Stiftelsen Wilhelm och Martina Lundgrens Vetenskapsfond
STINT, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning
Stroke-Riksförbundet
Svenska celiakiförbundet
Svenska Diabetesstiftelsen
Svenska institutet
Svenska läkaresällskapet
Svenska Spels forskningsråd
Svenska sällskapet för medicinsk forskning
Svensk kirurgisk förening
Sverige-Amerikastiftelsen
Swedish Foundations' starting grant
Swelife
Syskonen Svenssons stiftelse
Systembolagets alkoholforskningsråd

T

Tore Nilssons stiftelse
Torsten Söderbergs stiftelse

V

Vinnova
Vetenskapsrådet

W

Wenner-Gren stiftelserna
Wera Ekströms stiftelse

Å

Åhlén-stiftelsen
Åke Wibergs stiftelse

Internationella finansiärer

A

Alzheimer's Association

C

Cancer Research Institute
Company of Biologists

D

Dr. Josef Steiner Cancer Research Foundation

E

EMBO, European Molecular Biology Organization
ERC, European Research Council
EU
EU Innovative Health Initiative (IHI)
EFSD, European Foundation for the Study of Diabetes
European Hematology Association

H

Human Frontiers Science Program

J

James McDonnel Foundation
Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance
JDRF (Diabetes)

L

Laerdal Foundation for Acute Medicine
Leukemia & Lymphoma Society
Leukemia Research Foundation
L'Oreal Unesco – For Women in Science

N

Nordic Cancer Union
Novo Nordisk Foundation

O

Olav Thon Foundation

P

Prostate Cancer Foundation

S

SIGMA Xi

W

World Cancer Research Fund
Worldwide Cancer Research

Senast uppdaterad: 2023-02-01