Forskningsfinansiering och stöd

Som forskare vid Uppsala universitet kan du få stöd avseende forskningsfinansiering.

På enheten för forskningsstöd vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci kan vi hjälpa dig när du ansöker, administrerar och rapporterar dina forskningsbidrag. Vi fungerar också som länk mellan forskare och ledning för de ärenden som kräver prioritering och beslut på ledningsnivå.

Läs mer om svensk och internationell forskningsfinansiering i Uppsala universitets forskarhandbok.

Under rubriken Annat stöd längre ner på sidan finns information om t.ex. hantering av forskningsdata, publicering, infrastrukturer och hur du når ut med din forskning.
 

Finansiering

Research Professional

Logotyp för Research ProfessionalResearch Professional (RP) är en international finansieringsdatabas där du kan söka efter utlysningar och andra finansieringsmöjligheter. Du kan också registrera ett konto och få aviseringar om nyheter i ditt forskningsområde.


Forskningsfinansiärer

Här kan du läsa en lista med mer än 100 svenska och internationella forskningsfinansiärer som stöder forskning inom områden som är relevanta för vetenskapsområdet för medicin och farmaci.

Utlysningar

Du kan se utlysningar från några större svenska och internationella forskningsfinansiärer i vetenskapsområdets årshjul.

Stipendier som utlyses via Medfarm-området eller Uppsala universitet.

Konsulter för stöd vid ansökningsskrivning

Om du behöver hjälp med att skriva din ansökan kan du anlita ett av de tre företag som universitetet har ramavtal med. Du hittar dem i Avtalsdatabasen, under kategorin Personal och sedan Consultants for application support. (Obs! Du måste vara inloggad i Medarbetarportalen för att komma år avtalsdatabasen)

Nyhetsbrev om forskningsfinansiering

Läs vårt senaste nyhetsbrev, mars 2022 (på engelska)

Prenumerera på nyhetsbrevet
 

Annat stöd

Här har vi samlat kortfattad information om stöd från universitetet som du kan ha nytta av som forskare.

Hantering av forskningsdata

Vid universitetet har du tillgång till ett universitetsgemensamt stöd för datahantering, t.ex. resurser och stöd för lagring, analys, delning, tillgängliggörande och publicering av forskningsdata. Du kan läsa mer på Medarbetarportalen – Forskningsdata.

Forskningsetik och god forskningssed

Som forskare vid Uppsala universitet måste du vara medveten om forskningsetik och se till att god forskningssed efterlevs. I MP finns information om etikprövning av forskning som rör människor samt tillstånd för klinisk prövning och för forskning som innefattar djurförsök, strålskydd eller biobanker. Där hittar du också forskningsetiska riktlinjer och kan läsa om oredlighet i forskning.

Vid vetenskapsområdet finns också Centrum för forsknings- och bioetik (CRB).

Vetenskaplig publicering och Open access

Uppsala universitetsbibliotek kan ge stöd kring Open access-publicering och andra publiceringsfrågor.

Nå ut med din forskning

 • Pressmeddelanden
  Universitetets presstjänst hjälper till att sprida din forskning, t.ex. med pressmeddelanden om nya forskningsfynd. De kan också ge råd vid kontakter med media.
 • Grafisk produktion
  Vid Grafisk service, UU kan du få hjälp och råd om formgivning, grafisk produktion och universitetets grafiska profil.
  Du kan också anlita ett företag för originalproduktion för trycksaker och webb som universitetet har ramavtal med. De kan bland annat hjälpa till med illustrationer och affischer. Skribenter och fotografer hittar du i avtalsdatabasen under Marknad, kommunikation (du måste vara inloggad i MP för att komma år avtalsdatabasen).
 • Wikipedia
  Ett sätt att synliggöra din forskning är att skriva om den på Wikipedia, t.ex. i samband med att ett pressmeddelande skickas ut om dina forskningsresultat.

Infrastruktur

Som forskare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci har du tillgång till avancerad infrastruktur som stöds av vetenskapsområdet.

Du kan också använda de nationella infrastrukturerna vid SciLifeLab.

Registrering av kliniska studier

För att publicera resultaten från en klinisk studie krävs att studien registrerats i ett öppet register. Registreringen ska göras av studiens sponsor eller den ansvarige prövaren. Om du arbetar vid Uppsala universitet eller har utfört en studie där Uppsala universitet har fungerat som sponsor kan du registrera din studie vid ClinicalTrials.gov.
Läs mer här om hur du får ett användarnamn och registrerar din studie.

Exportkontroll i forskning

Universitetet är skyldig att ha erforderliga tillstånd för det fall universitetet exporterar, överför, förmedlar eller transiterar reglerade produkter med dubbla användningsområden. Produkter med dubbla användningsområden innefattar ”produkter, inbegripet programvara och teknik, som producerats för civil användning men som också kan användas för att producera massförstörelsevapen eller militär utrustning”.

Mer information om exportkontroll av produkter med dubbla användningsområden.

Forskning om genetiska resurser

Om din forskning berör genetiska resurser och/eller tillhörande traditionella kunskaper kan den omfattas av Nagoyaprotokollet. Det är ett internationellt avtal som reglerar hur den genetiska resursen inhämtas, hur den används inom forskning och produktutveckling samt hur vinster från användningen fördelas.

Mer information i MP om Nagoyaprotokollet (se under rubriken Genetiska resurser) eller hos Naturvårdsverket.

Språkgranskning och översättning

Om du behöver hjälp med språkgranskning eller översättning ska du anlita företag som Uppsala universitet har ramavtal med. De finns i avtalsdatabasen under Språktjänster (du måste vara inloggad i MP för att komma år avtalsdatabasen).

Karriärsstöd

I MP kan du hitta information om karriärutveckling och kompetensutveckling. Där finns också program för workshopar och seminarier om karriär och ledarskap och en lista med nätverk som du kan ha nytta av för att utbyta professionella kontakter.

Du kan också kontakta Enheten för karriär och ledning i akademin.

KONTAKT

Välkommen att besöka oss på BMC, A2-korridoren, på markplan.

Enhetschef

Foto på Anders AlderbornAnders Alderborn
enhetschef vid enheten för forskningsstöd
018-471 2577, anders.alderborn@uu.se


Europeisk finansiering

Anna Lobell
projektkoordinator
018-471 5086, anna.lobell@uu.se


Erik Ullerås
projektkoordinator
018-471 6259, erik.ulleras@uu.se


Svensk och amerikansk finansiering

Foto på Maria FerlettaMaria Ferletta
forskningssekreterare
018-471 2070, maria.ferletta@uu.se


Carin Marciszko
forskningssekreterare
018-471 5368, carin.marciszko@uu.se

Senast uppdaterad: 2022-05-02