Forskningsfinansiering och stöd

Som forskare vid Uppsala universitet kan du få stöd avseende forskningsfinansiering.

På enheten för forskningsstöd vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci kan vi hjälpa dig när du ansöker, administrerar och rapporterar dina forskningsbidrag. Vi fungerar också som länk mellan forskare och ledning för de ärenden som kräver prioritering och beslut på ledningsnivå.

Läs mer om svensk och internationell forskningsfinansiering i Uppsala universitets forskarhandbok.

Under rubriken Annat stöd längre ner på sidan finns information om Medfarms infrastrukturer, registrering av kliniska studier samt karriärstöd.

Finansiering

Research Professional

Logotyp för Research ProfessionalResearch Professional (RP) är en international finansieringsdatabas där du kan söka efter utlysningar och andra finansieringsmöjligheter. Du kan också registrera ett konto och få aviseringar om nyheter i ditt forskningsområde.


Forskningsfinansiärer

Här kan du läsa en lista med mer än 100 svenska och internationella forskningsfinansiärer som stöder forskning inom områden som är relevanta för vetenskapsområdet för medicin och farmaci.

Utlysningar

Du kan se utlysningar från några större svenska och internationella forskningsfinansiärer i vetenskapsområdets årshjul.

Stipendier som utlyses via Medfarm-området eller Uppsala universitet.

Konsulter för stöd vid ansökningsskrivning

Om du behöver hjälp med att skriva din ansökan kan du anlita ett av de tre företag som universitetet har ramavtal med. Du hittar dem i Avtalsdatabasen, under kategorin Personal och sedan Consultants for application support.

Nyhetsbrev om forskningsfinansiering

Läs vårt senaste nyhetsbrev, september 2022 (på engelska)

Prenumerera på nyhetsbrevet

Annat stöd

Uppsala universitets forskarhandbok

I universitetets forskarhandbok finns förutom information om finansiering även annan information som du kan ha nytta av som forskare t.ex. hantering av forskningsdata och forskningsetik och god forskningssed. Där beskrivs också annat som är bra att tänka på när du planerar ditt projekt och efter att du har fått ett projekt beviljat.

Infrastruktur

Som forskare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci har du tillgång till avancerad infrastruktur som stöds av vetenskapsområdet.

Du kan också använda de nationella infrastrukturerna vid SciLifeLab.

Registrering av kliniska studier

För att publicera resultaten från en klinisk studie krävs att studien registrerats i ett öppet register. Registreringen ska göras av studiens sponsor eller den ansvarige prövaren. Om du arbetar vid Uppsala universitet eller har utfört en studie där Uppsala universitet har fungerat som sponsor kan du registrera din studie vid ClinicalTrials.gov.
Läs mer här om hur du får ett användarnamn och registrerar din studie.

Karriärsstöd

I MP kan du hitta information om karriärutveckling och kompetensutveckling. Där finns också program för workshopar och seminarier om karriär och ledarskap och en lista med nätverk som du kan ha nytta av för att utbyta professionella kontakter.

Du kan också kontakta Enheten för karriär och ledning i akademin.

KONTAKT

Välkommen att besöka oss på BMC, A2-korridoren, på markplan.

Enhetschef

Foto på Anders AlderbornAnders Alderborn
enhetschef vid enheten för forskningsstöd
018-471 2577, anders.alderborn@uu.se


Europeisk finansiering

Anna Lobell
projektkoordinator
018-471 5086, anna.lobell@uu.se


Erik Ullerås
projektkoordinator
018-471 6259, erik.ulleras@uu.se


Svensk och amerikansk finansiering

Foto på Maria FerlettaMaria Ferletta
forskningssekreterare
018-471 2070, maria.ferletta@uu.se


Carin Marciszko
forskningssekreterare
018-471 5368, carin.marciszko@uu.se

Senast uppdaterad: 2022-09-27