Forskningsfinansiering och stöd

Som forskare vid Uppsala universitet kan du få stöd avseende forskningsfinansiering.

På enheten för forskningsstöd vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci kan vi hjälpa dig när du ansöker, administrerar och rapporterar dina forskningsbidrag. Vi fungerar också som länk mellan forskare och ledning för de ärenden som kräver prioritering och beslut på ledningsnivå.
Läs mer om forskningsfinansiering, svensk och internationell, på Medarbetarportalen.

Annat stöd som finns vid universitetet är t.ex. hantering av forskningsdata, publicering och tillgång till infrastrukturer.

Finansiering

RESEARCH PROFESSIONAL

Research Professional (RP) är en international finansieringsdatabas där du kan söka efter utlysningar och andra finansieringsmöjligheter. Du kan också registrera ett konto och få aviseringar om nyheter i ditt forskningsområde.

I Medarbetarportalen kan du läsa hur du söker i databasen och registrerar dig för att få ut det mesta av den. Research Professional erbjuder också webbinarier.


Forskningsfinansiärer

Här kan du läsa en lista på svenska och internationella forskningsfinansiärer.

Utlysningar

Du kan se utlysningar från några större svenska och internationella forskningsfinansiärer i vetenskapsområdets årshjul.

Stipendier som utlyses via Medfarm-området eller Uppsala universitet.

Nyhetsbrev om forskningsfinansiering

Läs vårt senaste nyhetsbrev, juni 2020

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
 

Annat stöd

Här har vi samlat kortfattad information om stöd från universitetet som du kan ha nytta av som forskare.

Hantering av forskningsdata

Vid universitetet har du tillgång till ett universitetsgemensamt stöd för datahantering, t.ex. resurser och stöd för lagring, analys, delning, tillgängliggörande och publicering av forskningsdata. Du kan läsa mer på Medarbetarportalen – Forskningsdata.

Forskningsetik och god forskningssed

Som forskare vid Uppsala universitet måste du vara medveten om forskningsetik och se till att god forskningssed efterlevs. I MP finns information om tillstånd och etisk prövning, forskningsetiska riktlinjer och oredlighet i forskning.

Vid vetenskapsområdet finns också Centrum för forsknings- och bioetik (CRB).

Vetenskaplig publicering och Open access

Uppsala universitetsbibliotek kan ge stöd i kring Open access-publicering och andra publiceringsfrågor.

Nå ut med din forskning

 • Pressmeddelanden
  Universitetets presstjänst hjälper till att sprida din forskning, t.ex. med pressmeddelanden om nya forskningsfynd. De kan också ge råd vid kontakter med media.
 • Grafisk produktion
  Vid Grafisk service, UU kan du få hjälp och råd om formgivning, grafisk produktion och universitetets grafiska profil.
  Du kan också anlita ett företag för originalproduktion för trycksaker och webb som universitetet har ramavtal med. De kan bland annat hjälpa till med illustrationer och affischer. Skribenter och fotografer hittar du i avtalsdatabasen.
 • Wikipedia
  Ett sätt att synliggöra din forskning är att skriva om den på Wikipedia, t.ex. i samband med att ett pressmeddelande skickas ut om dina forskningsresultat.

Infrastruktur

Som forskare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci har du tillgång till avancerad infrastruktur som stöds av vetenskapsområdet.
Du kan också använda de nationella infrastrukturerna vid SciLifeLab.

Exportkontroll i forskning

Universitetet är skyldig att ha erforderliga tillstånd för det fall universitetet exporterar, överför, förmedlar eller transiterar reglerade produkter med dubbla användningsområden. Produkter med dubbla användningsområden innefattar ”produkter, inbegripet programvara och teknik, som producerats för civil användning men som också kan användas för att producera massförstörelsevapen eller militär utrustning”.
Mer information om exportkontroll av produkter med dubbla användningsområden.

Nagoyaprotokollet

Om din forskning berör genetiska resurser och/eller tillhörande traditionella kunskaper kan den omfattas av Nagoyaprotokollet. Det är ett internationellt avtal som reglerar hur den genetiska resursen inhämtas, hur den används inom forskning och produktutveckling samt hur vinster från användningen fördelas.
Mer information i MP (se under rubriken Genetiska resurser) eller hos Naturvårdsverket

Språkgranskning och översättning

Om du behöver hjälp med språkgranskning eller översättning ska du anlita företag som Uppsala universitet har ramavtal med. De finns i avtalsdatabasen.

Karriärsstöd

I MP kan du hitta information om karriärutveckling och kompetensutveckling. Där listas också nätverk som du kan ha nytta av för att utbyta professionella kontakter.
Du kan också kontakta Enheten för karriär och ledning i akademin.

KONTAKT

Välkommen att besöka oss på BMC, A2-korridoren, på markplan.

Europeisk finansiering

Anders Alderborn
enhetschef vid enheten för forskningsstöd
018-471 2577, anders.alderborn@uadm.uu.se


Krister Halldin
projektkoordinator
018-471 2587, krister.halldin@uadm.uu.se


Anna Lobell
projektkoordinator
018-471 5086, anna.lobell@uadm.uu.se


Erik Ullerås
projektkoordinator
018-471 6259, erik.ulleras@uadm.uu.se


Svensk och amerikansk finansiering

Maria Ferletta
forskningssekreterare
018-471 2070, maria.ferletta@uadm.uu.se


Carin Marciszko
forskningssekreterare
018-471 5368, carin.marciszko@uadm.uu.se