Forskning inom medicin & farmaci

Vårt vetenskapsområdes två fakulteter bedriver forskning med både bredd och spets. Merparten är av grundläggande karaktär, många projekt drivs även i nära samverkan med näringsliv, samhälle och Akademiska sjukhuset. I syfte att synliggöra forskning och rön presenterar våra forskargrupper sitt arbete på sina institutioners hemsidor.

Vetenskapsområdet för medicin och farmacis forskning

Vårt vetenskapsområdes två fakulteter bedriver forskning med både bredd och spets. Merparten är av grundläggande karaktär, många projekt drivs även i nära samverkan med näringsliv, samhälle och Akademiska sjukhuset. 

Forska hos oss

Medfarms forskning

Forskningsfinansering