Forskning inom medicin & farmaci

Vårt vetenskapsområdes två fakulteter bedriver forskning med både bredd och spets. Merparten är av grundläggande karaktär, många projekt drivs i samverkan med näringsliv, samhälle och Akademiska sjukhuset.

Vi antar framtidens utmaningar

Vid Uppsala universitet och vetenskapsområdet för medicin och farmaci bedrivs omfattande forskning som syftar till att lindra, läka och bota sjukdomar samt utveckla nya mediciner som hjälper människor att överleva sjukdom och leva sina liv till fullo.

Livsviktig forskning helt enkelt.

Läs om vår forskning

Forska hos oss

Senast uppdaterad: 2022-06-02