Forskningsforum barn och ungdom - Framtidens kliniska forskningsmetoder / Future clinical research methods

  • Date: –13:00
  • Location: Barnsjukhuset Konferensrum, ing. 95/96, BV
  • Lecturer: Johan Sundtröm
  • Organiser: Institutionen för kvinnors och barns hälsa
  • Contact person: Géraldine Giraud
  • Seminarium

Forskning seminar

Zoom:  https://uu-se.zoom.us/j/69211658897

Kommande schema i Google docs. Programpunkterna kommer även att läggas upp i kalendern på KBHs hemsida. Vill du lägga till en programpunkt eller få information om forskningsforum på ditt kbh mail? kontakta Geraldine Giraud geraldine.giraud@akademiska.se

Events for Medicine and Pharmacy