Rudbeckseminarium, Henrik Rönnberg

  • Date: –16:00
  • Location: Rudbecksalen på Rudbecklaboratoriet Rudbecklaboratoriet, C11
  • Lecturer: Henrik Rönnberg, Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU
  • Organiser: Gruppen för Rudbeckseminarier
  • Contact person: Rouba Gennaoui
  • Seminarium

Title: Precision medicine in dogs with cancer, comparative aspects on CAR-T therapy in man’s best friend

Host: Kerstin Henriksson

Events for Medicine and Pharmacy