Research Forum Children and Adolescents - Endnote 2 (med Zotero, Rayyan)

  • Date: –13:00
  • Location: Akademiska sjukhuset Barnsjukhuset Konferensrum, ing. 95/96, BV
  • Lecturer: Kazuko Gustafsson
  • Organiser: Department of Women's and Children's Health
  • Contact person: Géraldine Giraud
  • Seminarium

Pedagogic lecture (svenska)

Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/69211658897

Vi kan nu köra alla seminarierna hybrid men kolla alltid på programmet vad föreläsaren har valt: om det står bara zoom så finns det inte möjlighet att sitta i konferens salen. Vissa registrering seminar kan dessutom har annan lokal. 

Events for Medicine and Pharmacy