Thesis Defence Camilla Olsson, Speech and language pathology

Title: Functional communication and non-linguistic factors in severe aphasia – associations and assessment

Camilla Olssons disputation i medicinsk vetenskap för avläggande av medicine doktorsexamen

Huvudhandledare: universitetslektor Monica Blom Johansson

Biträdande handledare: PhD, psykolog Patrik Arvidsson, Region Gävleborg

Opponent: professor Åsa Wengelin, Göteborgs universitet

Ordförande: professor Pernilla Åsenlöf

Examinator: professor Pernilla Åsenlöf

Betygsnämnd: professor Jan Lexell, Lunds universitet, docent Ellika Schalling, Karolinska institutet, adjungerad professor Aniko Bartfai, Karolinska institutet

Events for Medicine and Pharmacy