Uppsala universitet befäster samarbete med Sydkoreanska Hallym

2018-08-22

18 september inbjuder Uppsala universitet och Sydkoreanska Hallym University till Humanistiska teatern och symposiet Health and Disease in Woman and Children.
– Programmet rymmer både spännande forskning och en inblick i den fantastiska utveckling Sydkorea befinner sig i, säger Kjell Öberg, Uppsala universitet.

Kjell Öberg och Agneta Skoog Svanberg, Uppsala universitet

De vetenskapliga broarna mellan Uppsala universitet och Sydkoreanska Hallym University  befästs ytterligare tisdag 18 september, då de båda universiteten inbjuder till The 10th Hallym–Uppsala International Symposium, en årligen återkommande mötesplats där spetsforskare inom ett utvalt område presenterar sitt arbete. Jubileumssymposiet sätter fokus på Health and Disease in Woman and Children, och Agneta Skoog Svanberg, professor i reproduktiv hälsa, ser med tillförsikt på mötet.
– Det ger oss tillfälle att exponera den vetenskapliga spetsen och bredden vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, dessutom är vi alltid öppna för spännande samarbeten, och de starka band som länkar Uppsala och Hallym inspirerar verkligen.

Temat för symposierna beslutas i samförstånd mellan universiteten. Årets val representerar två framgångsrika forskningsmiljöer med ambitioner att vässa verksamheten ytterligare, och liksom tidigare är utrymmet för internationella utbyten en prioriterad punkt på agendan.
– Uppsala universitet har redan välkomnat Hallymska gästforskare inom bland annat neurovetenskaper och klinisk immunologi. Just nu överser vi möjligheten att skicka en av våra cancerforskare till Sydkorea, och ska i september diskutera former för potentiella student- och lärarutbyten. Hallym har även nära samverkan med amerikanska Cornell University vilket naturligtvis vore en attraktiv allians för oss att bli delaktiga i, säger Kjell Öberg, seniorprofessor i endokrin onkologi.

Samarbetet mellan Uppsala och Hallym initierades 2005 då en Sydkoreansk delegation gästade Europa och Sverige i syfte att etablera vetenskapliga kontakter. Kjell Öberg, dåvarande dekan vid Uppsala universitets medicinska fakultet, och Dai–Won Yoon, Chairman vid Hallym University Medical Center, konstaterade den stora potential som förelåg, och 2008 presenterade de en struktur för det vetenskapliga utbytet.
– Det är utan tvekan ett lyckligt äktenskap som bara växer sig starkare, inte minst tack vare ovärderligt stöd från den Sydkoreanska staten och Uppsala universitets ledning. Rektor Eva Åkesson har själv besökt Hallym och är personligt engagerad i mottagandet av den Sydkoreanska delegationen som i år är större än någonsin, och jag är övertygad om att vi bara sett början på det här förbundet, säger Kjell Öberg.

Kontakt
Kjell Öberg, Uppsala universitet
Agneta Skoog Svanberg, Uppsala universitet

Läs mer The 10th Hallym–Uppsala International Symposium

Nyheter Uppsala Hallym