4th Uppsala-Hallym Symposium en framgång

2018-08-09

Hallå där… Kjell Öberg, professor i onkologisk endokrinologi, som höll i trådarna vid The 4th Uppsala-Hallym International Symposium – Biomarkers: From Bench to Clinic.

foto: Bosse Johansson

Hur gick The 4th Uppsala-Hallym International Symposium?
Utomordentligt, inte minst tack vare ett lyckat program som låg helt rätt i tiden. Dessutom höll dragningarna genomgående högsta klass, inte minst våra sydkoreanska gäster som verkligen levde upp till förväntningarna.

Vad tyckte den Sydkoreanska delegationen om sitt Uppsalabesök?
De var väldigt nöjda. Jag tror att alla var överens om att detta fjärde symposium i ordningen var det mest lyckade hittills. Mycket beroende på att mötesformen börjar hitta en fungerande struktur.

Kan ni utveckla formen ytterligare inför 2013 då symposiet återvänder till Uppsala?
Vi måste bli bättre på att lansera mötet. I Sydkorea kommer flera hundra åhörare, här var det som mest ett femtiotal. Jag kommer själv inte att vara delaktig 2013, men vet att rektor lägger stor vikt vid samarbetet med Hallym där symposiet är en prioriterad insats.

Vad tar du personligen med dig från dagen?
Framför allt några av föredragen; Ulf Landegrens presentation av ny teknik vid utveckling av biomarkörer, Eun-Kyoung Chois presentation av nya vägar att upptäcka biomarkörer vid prionsjukdomar, liksom Per-Henrik Edqvists dragning om Protein Atlas-projektet som jag tycker uppvisar en imponerande utveckling.

Vad händer härnäst i samarbetet med Hallym?
Den stora nyheten är sydkoreanska staten tilldelat Uppsala universitets Lars Lannfeldt och Hallyms vicerektor Kim ett gemensamt anslag om 2,5 miljoner dollar. Förhoppningsvis innebär det en dörröppnare för liknande samarbeten.

Nyheter Uppsala Hallym