6th Uppsala-Hallym Symposium samlade världsledande stamcellforskare

2018-08-09

Med en rad spetsforskare på talarlistan lockade The 6th Uppsala-Hallym Symposium många åhörare att ta del av nya rön inom stamcellforskning. "Mötet är centralt för vårt redan starka samarbete", konstaterar professor emeritus Kjell Öberg.

Med sitt högkvalitativa program lockade The 6th Uppsala-Hallym Symposium storpublik till Rudbecklaboratoriet. Årets tema – Stem Cells and Regenerative Medicine – är starka forskningsområden vid både Uppsala universitet och Hallym University Medical Center, Sydkorea, och en rad spetsforskare var på plats för att presentera det senaste inom bland annat molekylärbiologi, genetik, och läkemedelsutveckling.
– Symposiet är en del i vårt samarbete med Hallym University Medical Center, och denna sjätte upplaga är vår absolut bästa hittills. Programmet är högaktuellt och koncentrerat och föreläsarna håller högsta standard, vilket också avspeglar sig i det stora antalet besökare, säger professor emeritus Kjell Öberg som 2005 inledde samarbetet tillsammans med professor Yong-Sun Kim, Health & Biomedical Sciences, Hallym University.

I samband med symposiet besöker den sydkoreanska delegationen även SciLifeLab och Akademiska sjukhuset. Ambitionen är att hitta nya områden att utveckla i det redan långtgående samarbetet som värderas högt av båda parter.
– I am confident that today’s meeting will motivate and encourage two institutions to actively share advanced research results and this will make our friendship even more mutually beneficial. Hallym University also wishes to have a wide range of academic exchanges with Uppsala University in the days to come, säger Chairman Dai-Won Yoon som dock var förhindrad att personligen närvara i Uppsala.

Diskussioner förs redan kring utvecklad samverkan inom diabetesforskning – där modifiering av stamceller ska ge ökad insulinproduktion – liksom gemensamma studier av inflammationshämmande mekanismer, och fler områden kan vara på gång i skrivande stund.
– Att mötas på det här sättet konkretiserar forskningen på ett helt annat sätt än att skicka artiklar till varandra. Flera av dagens föreläsningar har redan utmynnat i fortsatta samtal, och jag är övertygad om att symposiet i sig kommer att ytterligare lyfta detta viktiga internationella samarbete, säger Kjell Öberg.

Samarbetet mellan Hallym University Medical Center och Uppsala universitet ses som angeläget även av den sydkoreanska staten som 2011 tilldelade professor Lars Lannfeldt och Hallyms vicerektor Kim ett gemensamt anslag om 2,5 miljoner dollar.
– Medlen har bland annat möjliggjort att Uppsala universitet kunnat ta emot sydkoreanska postdoks. Vår gemensamma ambition är att fortsätta vår goda samverkan, och The Uppsala-Hallym Symposium är alltid ett bra tillfälle för nya idéer, säger Mats Larhed, professor vid institutionen för läkemedelskemi.

Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt

Nyheter Uppsala Hallym