Vetenskapsmetodik och evidensbaserad medicin 7,5 hp

Vår forskarutbildningskurs ingår i Uppsala universitets kursutbud. Kursen är av generell vetenskaplig karaktär och riktar sig till all intresserad personal inom hälso- och sjukvården. (Högskolekompetens krävs för att söka till denna kurs).

Kursen ges varje vårtermin och är förlagd till Västerås, en halvdag i veckan (tisdagar).

Ansökan sker via Antagning  (sista ansökningsdag är som regel 15 okt).

Vetenskapsmetodik