Seminarier och Läkarmöten

Läkarmöten

Här hittar du läkarmöten för våren 2022
 

Doktorandseminarier vårterminen 2022

Välkomna till doktorandseminarierna under vårterminen 2022!

Från och med vårterminen -22 tar Petra Lostelius, leg. fysioterapeut och doktorand och Maria Hedqvist, leg. psykolog och postdok över ansvaret för planeringen av doktorandseminarierna från Lena Lönnberg, som närmar sig disputation.

Under vårterminen kommer det övergripande temat att vara statistik, där Simon Liljeström håller föreläsningar, till stor del utifrån önskemål och behov. Detta kommer, precis som föregående vårtermin, att varvas med möjligheten att få hjälp att tänka kring sitt eget arbete genom att låta övriga doktorander läsa opublicerade manus, lyssna på presentationer inför halvtidsseminarier och liknande.

Det första tillfället i januari ägna vi åt att lära känna varandras forskning. Vi presenterar våra projekt under 5 minuter, berättar t.ex. vad våra doktorandprojekt handlar om, hur långt vi kommit och vad vi ska göra härnäst.

På CKF jobbar vi med en gemensam värdegrund som bygger på ledorden Samarbete, Kompetens, Respekt och Effektivitet. Vi vill att värdegrunden ska vara en levande del av våra doktorandseminarier. Vi vet alla att det går det bra att jobba digitalt men det är också svårare att lära känna varandra. Som en del i värdegrundsarbetet och att lära känna varandra lite bättre vill vi gärna att du avslutar din presentation med något personligt; till exempel ditt bästa minne från 2021, när du skrattade senast och åt vad eller vad dina barn och/eller husdjur. Du kan också välja att berätta om hur du ser på CKFs ledord, kopplat till ditt projekt eller generellt.

Bästa hälsningar

Maria Hedqvist och Petra Lostelius 

Tid Plats

Innehåll

21 januari
08.30-12.00
Digital träff via Teams Speedpresentationer av pågående doktorandprojekt enl. ovan
25 februari
08.30-12.00
Digitalt, hybrid eller fysiskt Föreläsning med Simon Liljeström
Granskning/input till doktorands manus
Presentation eller liknande alt. Journal Club
25 mars
08.30-12.00
Digitalt, hybrid eller fysiskt Föreläsning med Simon Liljeström
Granskning/input till doktorands manus
Presentation eller liknande alt. Journal Club
22 april
08.30-12.00
Digitalt, hybrid eller fysiskt  Föreläsning med Simon Liljeström
Granskning/input till doktorands manus
Presentation eller liknande alt. Journal Club
20 maj
08.30-12.00
Digitalt, hybrid eller fysiskt Föreläsning med Simon Liljeström
Granskning/input till doktorands manus
Presentation eller liknande alt. Journal Club
Terminsavslutning och utvärdering

Senast uppdaterad: 2022-01-21