Utbildningar vid CKF

Utbildningar som bedrivs vid CKF, förutom forskarutbildning (d.v.s. utbildning och handledning av doktorander) är:

  • introduktionskurs i vetenskapsmetodik och evidensbaserad medicin på 7,5 högskolepoäng
  • vetenskapsmetodik för ST-läkare 

Den förstnämnda kursen söks via Uppsala universitets kurskatalog, medan den andra söks via CIFU Utbildning i Region Västmanland. Utöver dessa utbildningar arrangerar CKF ett brett utbud av seminarier, t.ex. läkarmöten en gång per månad under terminerna och ofta arrangeras ett seminarium i samband med disputationer. Allt annonseras på vår hemsida tillhörande Uppsala universitet.

Senast uppdaterad: 2021-02-25