Utbildningar vid CKF

Övriga utbildningar som bedrivs vid CKF, förutom forskarutbildning (d.v.s. utbildning och handledning av doktorander) är dels en introduktionskurs i vetenskapsmetodik och evidensbaserad medicin på 7,5 högskolepoäng, dels en kurs i vetenskapsmetodik för ST-läkare. Den förstnämnda kursen söks via Uppsala universitets kurskatalog, medan den andra söks via Lärcentrum, Region Västmanland. Utöver dessa utbildningar arrangerar CKF ett brett utbud av seminarier, t.ex. läkarmöten en gång per månad under terminerna och inte så sällan arrangeras ett seminarium i samband med disputationer. Allt annonseras på vår hemsida tillhörande Uppsala universitet.