Behandlingsmetoder för kroniska öronsjukdomar med skador på trumhinnan och hörselbenen

Magnus von Unge
Professor
 

Vad handlar din forskning om?
Att skapa vetenskapligt underlag för att kunna utveckla förbättrade behandlingsmetoder för kroniska öronsjukdomar med skador på trumhinnan och hörselbenen. Väldigt många människor, enligt WHO i storleksordningen 200 miljoner, lider av denna öronsjukdom som ger invalidiserande hörselnedsättning, flytningar från öronen och olika komplikationer som bl.a. yrsel.

Varför har du valt att forska om detta?
Jag har arbetat som öronkirurg både i Norden och i volontärprojekt i Afrika med komplicerade inflammationsskador i mellanöron, där trumhinnor och hörselben blivit eroderade. Kirurgin kräver mycket sjukvårdsresurser som är dyra och inte alltid finns att tillgå. Att kirurgiskt reparera sådana skador är möjligt, men slutresultaten är inte alltid tillfredställande.

I en forskningslinje har vi utvecklat en mätmetod att användas under pågående kirurgi. Med den kan inpassningen av mekaniska rekonstruktioner av hörselbenen förbättras. Metoden kommer inom kort att testas kliniskt.

I en andra forskningslinje försöker vi kartlägga vilka mekanismer som reglerar regenerationen av skada vävnad i mellanörat. Det finns i vävnaden en stor potentiell förmåga till spontan och fysiologisk läkning av både skadad trumhinna och skadade hörselben. Vi försöker kartlägga vilka faktorer som styr dessa processer, för att kunna finna medel att aktivera dem vid kronisk sjukdom.

Hur är din forskning till nytta för hälso- och sjukvården och dess patienter?
Framgång i de kliniska, kirurgiska prövningarna kan ge omedelbart resultat i form av bättre hörselresultat hos varje patient som genomgår hörselbensrekonstruktion.

Framgång i de kartläggningen av regenerativa processerna kan ge möjlighet finna enkla metoder för att läka skadade mellanöron, utan behov av avancerade kirurgiska ingrepp. Det skulle därmed kunna ge personer med kronisk öroninflammation chans till läkning, även för dem i sämre bemedlade länder där incidensen för denna sjukdom är som störst.

Last modified: 2022-03-25