Eva Nohlert, med dr

Eva Nohlert, medicine doktor
leg tandläkare, verksamhetsutvecklare

E-post: eva.nohlert@regionvastmanland.se

MIN FORSKNING HANDLAR OM:

Dagligrökningen i Sverige har minskat till ca 10 % bland vuxna. Ändå insjuknar 265 personer och dör 33 personer varje dag av sin egen rökning och skadeverkningarna kostar 30 miljarder kronor/år, vilket är nästan 5 gånger så mycket som Landstinget Västmanlands totala budget.

De flesta förtida dödsfall inom överskådlig tid kommer att inträffa bland personer som röker idag och därför är tillgången till högkvalitativ rökavvänjning den enskilt viktigaste komponenten i tobaksarbetet. Dock råder det brist på avvänjningsstöd i landet och mot den bakgrunden, i kombination med vikten av att skattemedel utnyttjas på bästa sätt, måste strävan vara att inte göra mer än vad varje klient behöver.

Min avhandling från 2013 handlade om rökavvänjning, dels inom tandvården och dels på den nationella telefonlinjen Sluta-röka-linjen, och jämförelser gjordes mellan hög- och lågintensiva avvänjningsprogram.

Den fortsatta forskningen handlar om effektivisering av tobaksavvänjningsprogram avseende både behandlings- och kostnadseffektivitet. Kontinuerlig utvärdering och utveckling av Sluta-röka-linjen ingår i arbetet.

Länkar
Last modified: 2022-03-25