Psykisk hälsa, ohälsa och sjukdom i samband med graviditet

Ylva-Li Lindahl, samordnande barnmorska/vårdutvecklare, Kvinnokliniken, Västmanlands sjukhus Västerås

Här kommer snart en beskrivning av doktorandprojektet.

Doktorandregistrerad: 2019
Handledare Cecilia Åslund, professor Centrum för klinisk forskning, Region Västmanland
Bihandledare: Alkistis Skalkidou, professor, Uppsala universitet, Institutionen för Kvinnors och barns hälsa; Kent Nilsson, professor, Centrum för klinisk forskning, Region Västmanland

Last modified: 2021-11-04