Immigrant families of children with disabilities living in Sweden: Parents’ and children’s experiences of participation, mental health problems and support needs.

Torun Täljedal, Habiliteringscentrum, enheten för neuropsykiatri, Västmanlands sjukhus Västerås

Här kommer snart en beskrivning av doktorandprojektet.

Doktorandregistrerad: 2020
Handledare:
Kent Nilsson, professor, CKF Västerås

Bihandledare:
Karin Fängström, Associerad forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Social medicine/CHAP, Uppsala universitet 
Mats Granlund, professor, Jönköpings universitet 
Eva Norén Selinus, med dr, CKF Västerås 

Last modified: 2021-05-20