Management of postoperative pain in patients undergoing open resective colorectal surgery with special reference to intrathecal opioids

Sebastian de Brun, ST-läkare, Operationskliniken, Region Västmanland

Här kommer du snart att kunna läsa en text om Sebastians doktorandarbete.

Handledare: Abbas Chabok, docent, överläkare, Kirurgkliniken, Region Västmanland
Bihandledare: Erland Östberg, med dr, överläkare, Operationskliniken, Region Västmanland

Last modified: 2021-02-01