Våt makula degeneration (AMD) – aspekter på diagnostik och behandling

Sandra Aurell, leg läk, Ögonkliniken, Västmanlands sjukhus Västerås

Här kommer snart en beskrivning av doktorandprojektet.

Doktorandregistrerad: 2020
Handledare: Elisabet Granstam, docent, universitetslektor CKF Västerås
Bihandledare Hanna Åkerblom, med dr, Ögonkliniken, Region Västmanland