Bisphosphonate associated atypical fractures of the human skeleton

Mohammad Kharzami, ST-tandläkare, Käkkirurgi, Västmanlands sjukhus Västerås
​Kontakta honom via e-post.

Doktorandregistrerad: 2014
Handledare: Karl Michaëlsson, professor, kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet
Bihandledare: Pär Hallberg, docent, medicinska vetenskaper, Uppsala universitet