Implementation of a structured Lifestyle program in a primary care setting. Changes in lifestyle habits and effects on cardiovascular risk in patients with high cardiovascular risk

Lena Lönnberg

Leg fysioterapeut, Nära vård gemensamt.
Doktorandregistrerad: Uppsala universitet, 2018

Handledare:
Mattias Damberg, docent, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet

Bihandledare:
Elin Ekblom, Bak, PhD, lektor Gymnastik och Idrottshögskolan, Stockholm
Åsa Revenäs, PhD, lektor, Institutionen för neurobiologi, KI
Per Kristiansson, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet

Lena Lönnbergs forskning

Vad handlar din forskning om?
Min forskning handlar om hur primärvården, genom en strukturerad rådgivning, kan stödja patienter till att förbättra ohälsosamma levnadsvanor. Forskningen utgår från ett utvecklingsprojekt på min förra arbetsplats inom primärvården. Vi startade en ”Livsstilsmottagning” som riktade sig till patienter med nyupptäckt diabetes mellitus, typ 2 eller högt blodtryck. Patienterna erbjöds att delta i en strukturerad rådgivning vid fem tillfällen under ett år. Rådgivningen gavs av en distriktssköterska och fokus var levnadsvanor med koppling till patientens sjukdomstillstånd. Målet för rådgivningen var att minska risken för framtida hjärt- kärlsjukdom.

I min forskning studerar jag hur levnadsvanorna förändrades efter deltagande i livsstilsrådgivning och om risken att drabbas av framtida hjärt-kärlsjukdom förändrades. Jag har även intervjuat ett urval av patienter för att kunna beskriva deras upplevelse och erfarenheter av rådgivningen kopplat till levnadsvanor.

Varför har du valt att forska om detta?
Levnadsvanor har alltid legat mig varmt om hjärtat. I mitt arbete som fysioterapeut på vårdcentral mötte jag ofta patienter som t ex var otillräckligt fysiskt aktiva. Min erfarenhet är, att med rätt stöd, kan de flesta patienter öka sin aktivitetsnivå och därigenom uppnå en förbättrad hälsa. Detta gäller vid många sjukdomstillstånd – inte minst högt blodtryck och diabetes mellitus, typ 2.

Hur är din forskning till nytta för hälso- och sjukvården och dess patienter?
Det finns idag starkt stöd för att goda levnadsvanor både minskar risken att insjukna i hjärt- kärlsjukdom och att prognosen kan förbättras om du redan hunnit bli sjuk. Genom att utvärdera en strukturerad rådgivning i primärvård kan fler patienter få ta del av verkningsfulla metoder till stöd för förbättrade levnadsvanor. Allt för att vi ska nå målet om en bättre och mer jämlik hälsa!

Last modified: 2022-01-18