Establishing practices for the safe administration of enteral medications to preterm infants.

Faiza Latheef, klinikapotekare, Enheten för Sjukvårdsfarmaci, Västmanlands sjukhus Västerås. 

Här kommer snart en beskrivning av doktorandprojektet. 

Doktorandregistrerad:
2019 Uppsala universitet/2021 CKF Västerås

Handledare:
Helene Engstrand Lilja, professor, överläkare, barnkirurgi, Akademiska barnsjukhuset, Uppsala

Bihandledare
Mattias Paulsson, Apotekare Farm.Dr, Akademiska barnsjukhuset 
Barbro Diderholm, Barnläkare och neonatolog, Akademiska barnsjukhuset 
Karl-Johan Lindner, Apotekare Farm.Dr, Region Västmanland 
Christel Bergström, Professor, Inst för farmaci, UU

Last modified: 2021-03-18