Adolescent psychiatric patients - Assessment, function, characteristics and follow-up in relation to former suicide attempt

Catalina Torres Soler, Vuxenpsykiatri, Västmanlands sjukhus Västerås
​Kontakta henne via e-post.


Doktorandregistrerad: 2016
Handledare: professor Kent Nilsson, centrum för klinisk forskning, Västerås
Bihandledare: docent Cecilia Åslund, centrum för klinisk forskning, Västerås; med dr Karin Sonnby, centrum för kinisk forskning, Västerås

Last modified: 2021-12-16