Lågmaligna B-cellslymfom och studier av transformation till aggressiva B-cellslymfom

Andreea Sima, onkologkliniken, Västmanlands sjukhus Västerås

Här kommer inom kort en beskrivning av Andreea Simas doktorandprojekt.

Doktorandregistrerad: 2018
Handledare: Rose-Marie Amini, professor IGP
Bihandledare: Gunilla Enblad, professor Medicinska fakulteten Uppsala; Mattias Berglund med dr

Last modified: 2021-12-16