VÅRA DOKTORANDER

78 doktorander har disputerat fram till oktober 2022.

32 registrerade doktorander

Just nu har vi 32 doktorander registrerade vid Centrum för klinisk forskning i Västerås. För att läsa mer om deras forskningsprojekt, klicka på respektive länk:

Bild på Caroline Ahlroth Pind Caroline Ahlroth Pind, Prima Familjeläkarmottagning
Asthma treatment – Factors influencing treatment and impact on health
Bild på Victoria Andrén Victoria Andrén, CIFU
Kvinnor dömda för mordbrand: faktorer vid tidpunkt för brott, psykosocial bakgrund och riskfaktorer för brottsåterfall
Bild på ett öga Sandra Aurell, Ögonkliniken
Våt makula degeneration (AMD) – aspekter på diagnostik och behandling
Bild på Sebastian de Brun Sebastian de Brun, Operationskliniken
Management of postoperative pain in patients undergoing open resective colorectal surgery with special reference to intrathecal opioids
Bild på Mojgan Chabok Mojgan Chabok, Hemdals familjeläkarmottagning
Cancer hos äldre: diagnostik, terapi, prognos och riskfaktorer
Bild på huvud med pusselbitar Tereza Calkova, Barn- och ungdomspsykiatri
Longitudinal follow-up study of adolescents with early onset psychotic disorders - clinical characteristics, brain structure and neurocognition
Bild på Annika Granath Annika Granath, Reumatologkliniken
Patient perspective in vasculitis
Bild på Malin Helander Malin Helander, CIFU Forskning
Large scale improvement to achieve integrated care and treatment for children, adolescents and young adults with mental ill health
Bild på Josefin Hidman Josefin Hidman, Medicinkliniken
Angiogenes, inflammation och järnmetabolism vid lymfoproliferativa maligniteter
Bild på Cathrine Hultman Cathrine Hultman, Centrum för klinisk forskning
Gene-environment interaction and autonomic arousal in gambling behaviour
Tecknad bild på kirurg Allan Jazrawi, Kirurgkliniken
Optimizing and refinement of the magnetic technique super paramagnetic iron oxide (SPIO)
Tecknad bild på munskydd Anders Krifors, Infektionskliniken
Bisphosphonate associated atypical fractures of the human skeleton
Tecknad bild på kirurg Alexander Larsson, Operationskliniken
Postoperativa atelektaser - Effekter av positiv slutexspiratoriskt tryck och inandad syrgaskoncentration
Tecknad bild på foster Ylva-Li Lindahl, Kvinnokliniken
Psykisk hälsa, ohälsa och sjukdom i samband med graviditet
Bild på Csaba Kindler Csaba Kindler, Patologkliniken, Laboratoriemedicin
The role of artificial intelligence in the pathological diagnostics of colorectal neoplasia
Emir Majbar, Urologkliniken
Benign prostatahyperplasi: utvärdering av prostataartärembolisering
Bild på Johnny Pellas Johnny Pellas, Vuxenpsykiatri
Brief behavioral activation therapy and physical activity for the treatment of late life depression
Inger Björk Ragnarsdóttir, Kvinnokliniken
Hypertonisjukdomar under graviditet: relation till varandra och till furan- fettsyror
Bild på Hasan Riyadh Hasan Hasan Riyadh Hasan, Ortopedkliniken
Healing of damaged cartilage - development of novel chitosan-based threedimensional scaffolds that promote chondrogenesis
Bild på Sonia Rönning Sonia Rönning, Barn- och ungdomspsykiatrin
To evaluate the impact of digitally assisted drug monitoring and follow-ups of patient participation and medication safety among children and adolescents in outpatient psychiatric care
Tecknad bild på ett hjärta Saman Saidi, Medicinkliniken
Invasive treatment of coronary artery disease; technical treatment options
Bild på Jonas Selmeryd Jonas Selmeryd, Fysiologkliniken
Multivariate reference regions for evaluation of the left ventricular filling function
Tecknad bild på kirurg Johanna Sigurdardottir, Kirurgkliniken
Complicated colonic diverticulitis: diagnostic and treatment
Tecknad bild på cancercell Andreea Sima, Onkologkliniken 
Lågmaligna B-cellslymfom och studier av transformation till aggressiva B-cellslymfom
Tecknad bild på hjärta Emma Skau, Hjärtkliniken, Danderyds sjukhus
Prognostic value of screening multiple cardiovascular protein markers in patients with recent acute myocardial infarction or peripheral arterial disease
Tecknad bild på hjärna med pusselbitar Catalina Torres Soler, Vuxenpsykiatri
Adolescent psychiatric patients - Assessment, function, characteristics and follow-up in relation to former suicide attempt
Bild på Maria Tydén Maria Tydén, Medicinkliniken
The role of biomarkers for prediction of disease progression and treatment response in IgA nephropathy
Bild på Torun Täljedal Torun Täljedal, Habiliteringscentrum
Immigrant families of children with disabilities living in Sweden: Parents´ and children´s experiences of participation, mental health problems and support needs
Bild på Petra Vikman Lostelius Petra Vikman Lostelius, Smärtrehab Västmanland
Utveckling och implementering av digital applikation för tidig identifiering av hälsorelaterade problem hos ungdomar som besöker ungdomsmottagning
Tecknad bild på njure Magnus Westerlund, Medicinkliniken
Novel cardiovascular risk markers in patients with chronic kidney disease with hemodialysis treatment

Last modified: 2022-11-07