SAVa

Study of Atherosclerosis in Vastmanland

SAVa - En studie av patienter med hjärtinfarkt och perifer kärlsjukdom bosatta i Västmanland

Den enskilt största orsaken till för tidig död är kardiovaskulära sjukdomar av vilka flertalet betingas av åderförkalkningssjukdom (ateroskleros). Inom Region Västmanland har av tradition bedrivits omfattande forskning inom området aterosklerotiska manifestationer, som t ex hjärtinfarkt, fönstertittarsjuka och förändringar i  blodflödet i halspulsådror. SAVa (Study of Atherosclerosis in Vastmanland) är ett paraplyprojekt för två forskningsstudier som påbörjade inklusion av patienter år 2005 vid Centrum för Klinisk Forskning (CKF) i Västerås. Den ena studien inkluderade patienter med akut hjärtinfarkt (VaMIS) och den andra, patienter med perifer artärsjukdom (PADVa). Gemensamt för de båda studierna inkluderades också kontrollpersoner från den allmänna befolkningen. Inklusionen av försökspersonerna pågick fram till maj 2011 och sammantaget har 2315 försökspersoner genomgått en extensiv undersökning i detta projekt. Projektet finansieras i stor utsträckning av externa medel, huvudsakligen från SparbanksStiftelsen Nya.

SAVa-projektet har en lokal styrgrupp bestående av docent Pär Hedberg (sammankallande), professor Jerzy Leppert, docent Egil Henriksen, med dr Emelie Condén, med dr Philippe Wagner och med dr Åke Tenerz.

SAVa-materialet ingick som en del i Emelie Condéns doktorsavhandling Type D personality; psychometric properties of the DS14 and relations to ill-health and coronary heart disease in general and clinical populations 2014. SAVa-materialet ingår även i flera publikationer i Fredrik Calais, Jonas Selmeryds och Emma Skaus doktorandarbeten. Sedan 2014 har SAVa-materialet legat till grund för sammanlagt 12 publikationer i internationella peer-review-granskade tidskrifter.

Projektet har också en egen hemsida där man kan läsa mer om vad som pågår: savastudy.se.

Aktuellt

Inkludering av patienter till Wictorystudien
 

Last modified: 2022-01-31