BUP - uppföljningsstudie

År 2009 startade en forskningsstudie inom barn- och ungdomspsykiatrin. Studien undersöker hur barn och ungdomar som kommer till BUP i Västmanland mår, vilken hjälp de får och hur det går för dem i framtiden.

Under hösten 2018 kommer du som tidigare har tackat ja till att vara med i forskningsstudien att bli kontaktad av oss på Centrum för Klinisk Forskning i Västmanland. Vi vill gärna följa upp hur du mår och hur du har det i dag. Vi skulle också vilja ställa några frågor till dig om hur du upplevde kontakten på BUP, barn- och ungdomspsykiatrin.

Vi vill undersöka hur många av de barn och ungdomar som söker hjälp som är deprimerade, lider av ångest, har ADHD eller beteendeproblem. Vi vill också ta reda på hur vanligt det är att man har flera problem samtidigt, till exempel att man är både deprimerad och har ångest, och om det har något samband med uppväxt och ärftlighet.

Dessutom vill vi undersöka hur hjälpsam behandlingen har varit för deltagaren, och om det finns några förbättringsmöjligheter.

Du som deltar i uppföljningsstudien kommer att få fylla i en enkät på internet. Information och inloggningsuppgifter skickas till dig med brev. Enkäten tar cirka 30 minuter att genomföra. Eventuellt får du även lämna in ett salivprov. Det är helt frivilligt att delta i studien och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att du behöver berätta varför.

Namn och personuppgifter hanteras i enlighet med EU:s dataskyddsförordning, GDPR. Ansvarig för dina personuppgifter är Region Västmanland. Du kan läsa mer om det här i informationsbrevet som skickas hem till dig. Du är också välkommen att höra av dig till oss på Centrum för Klinisk Forskning.

När svaren på din webbenkät registrerats hos oss på Centrum för klinisk forskning skickar vi hem ett SuperPresentkort värt 200 kronor till dig. Har du klickat i att du kan tänka dig att lämna ett salivprov skickar vi dig även ett salivprovskit. När salivprovet registrerats hos oss på Centrum för klinisk forskning skickar vi hem ytterligare ett SuperPresentkort värt 200 kronor till dig.

Se gärna filmen nedan, för mer information.