HAPP-19-STUDIEN

En studie om hållbar arbetsmiljö, patientsäkerhetskultur och produktivitet inom offentlig sektor samt konsekvenser av covid-19-utbrottet

Just nu pågår Happ-19-studien, där anställda inom Region Västmanland har tackat ja till att delta genom att skicka in sin e-postadress via regionens medarbetarenkät. På den här sidan får du veta mer om projektet.

Forskning visar att arbetsmiljön har betydelse för medarbetarnas hälsa, både vad gäller risk- och friskfaktorer. Brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön kan innebära ökad risk för ohälsa.

Det övergripande syftet med Happ-19-studien är att undersöka samband mellan arbetsmiljö, hälsa, patientsäkerhetskultur och olika verksamhetsutfall i offentlig sektor. Ett annat syfte är att undersöka hur utbrottet av Covid-19 påverkar arbetsmiljö, hälsa, patientsäkerhetskultur och olika verksamhetsutfall i offentlig sektor på kort och lång sikt. Vi kommer särskilt att studera effekter av distansarbete samt förekomst och effekter av etisk stress hos medarbetare inom hälso- och sjukvård.

Kontaktpersoner för projektet är:
Malin Lohela Karlsson
Emelie Condén Mellgren

infoikon med pil

Medarbetare

 • Malin Lohela Karlsson 
  Studieansvarig, med dr,
  Region Västmanland, Centrum för Klinisk Forskning Västerås och Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet samt Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi, Högskolan i Gävle.
 • Emelie Condén Mellgren
  med dr, Region Västmanland, Centrum för Klinisk Forskning Västerås, Uppsala universitet
   

SAMARBETSPARTNERS

 • Gunnar Bergström, professor Högskolan i Gävle, Karolinska Institutet
 • Bengt Arnetz, professor
  Michigan State University
 • Kent Nilsson professor,
  Centrum för klinisk forskning Västerås, Uppsala Universitet
 • Sofia Kälvemark Sporrong, professor, Uppsala Universitet.
   

Last modified: 2021-01-26