Registeranmälan

En registeranmälan ska göras för varje dataset eller register som inte är helt avidentifierat, dvs. om det finns en kodnyckel någonstans. Registeranmälan görs av ansvarig prövare, forskare eller doktorand, till Region Västmanlands dataskyddsombud:

Telefon: 021-4818780 (internt 18780).
Adress: Dataskyddsombudet Region Västmanland, Regionhuset, 721 89 Västerås.
E-postadress: dataskyddsombudet@regionvastmanland.se

När ska registeranmälan göras:

  • Huvudmanssituation - Region Västmanland är forskningshuvudman (Research Authority) och PUA (personuppgiftsansvarig) (för regelrätta forskningsprojekt)
  • Biträdessituation - Om vi behandlar personuppgifter åt någon annan organisation/företag, dvs. personuppgiftsbehandlingen skulle inte ha skett om vi inte utförde den för deras räkning, så är vi ändå skyldiga att ha denna personuppgiftsbehandling med i vår registerförteckning (detta bör gälla för de flesta prövningar av läkemedel och medicinteknik). Personuppgiftsbehandlingen ska rapporteras in via Region Västmanlands ordinarie rutin för registeranmälan.

När behöver registeranmälan inte göras:

  • Utlämnandesituation - Vi lämnar formellt ut uppgifterna till en annan organisation/företag – de är personuppgiftsansvariga och vi behöver inte anmäla något register inom Region Västmanland
Last modified: 2022-01-12