GOD FORSKNINGSETIK OCH ETIKPRÖVNING

Forskning på levande personer, på avlidna och på biologiskt material från människor, samt forskning som innebär hantering av känsliga personuppgifter ska etikgranskas oavsett om forskningspersonen lämnat sitt uttryckliga samtycke eller inte.

Forskningspersonen ska skyddas mot risken att skadas fysiskt, psykiskt eller integritetsmässigt.

Om man önskar publicera en artikel i en vetenskaplig tidskrift kräver tidskriften ofta att studien ska ha etikprövats. I de fall där forskningen inte omfattas av lagen kan Etikprövningsmyndigheten lämna ett rådgivande yttrande. Om man önskar ett rådgivande yttrande ska detta anges i ansökningsformuläret.

En etikprövning kostar mellan 5 000–16 000 kronor och du kan söka finansiering för detta genom CIFU Forskning/Centrum för klinisk forskning, antingen genom Startbidrag eller Forskningsanslag.

Grundansökan hos Etikprövningsmyndigheten

Mer information om hur du söker etikprövning finns på www.etikprovningsmyndigheten.se (EPM).

Från och med den 4 oktober 2021 ansöker du om etikprövning via Etikprövningsmyndighetens ansökningssystem Ethix (öppna systemet i Microsoft Edge, inte Explorer, för att alla funktioner i ansökan ska kunna användas).

Beslut från EPM kan överklagas, officiellt av forskningshuvudmannen. Vid överklagan  kontakta forskning@regionvastmanland.se.

Alla forskningsstudier som bedrivs inom Region Västmanland ska registreras i Projektdatabasen. Studien kan sparas utan att publiceras, även om alla fält inte kan fyllas i innan etikansökan är inskickad.

Skapa konto i Ethix, om du inte redan har ett, genom att logga in i ETHIX

 • Inloggning i Ethix sker med Bank-ID eller tvåstegsautentisering (kod till din mobiltelefon)
 • E-postadress till ansvarig forskare ska vara regionens (xxx@regionvastmanland.se)

Du kan påbörja en ansökan, spara den och fortsätta senare. Vem som helst med inloggning i Ethix kan påbörja en ansökan, sedan bjuds medverkande in (se nedan).

Observera följande:

 • Titeln på studien ska anges på svenska
 • 1.3 Behörig företrädare för forskningshuvudmannen: Verksamhetschefen för den aktuella kliniken/verksamheten där studien bedrivs
 • 1.3.1 Titel: Verksamhetschef

Ladda upp de bilagor som efterfrågas i PDF-format (övriga bilagor är valfria beroende på studie)

 • Forskningsplan (svenska eller engelska) - Obligatorisk
 • CV ansvarig forskare - Obligatorisk

I Ethix ska ytterligare personer bjudas in till ansökan (personen behöver ha konto i Ethix).

Bjud in:

 • ansvarig forskare (i de fall ansvarig forskare inte upprättar ansökan)
 • behörig företrädare för huvudmannen (verksamhetschefen för den aktuella kliniken/verksamheten där studien bedrivs) OBS! Kan signera med Bank-ID

Valfritt att bjuda in:​

 • eventuella medverkande forskare

När ansökan är klar, välj att signera ansökan. Ansvarig forskare får då ett mail om att signera ansökan. Följ länken för att signera ansökan.

Avisering skickas sedan automatiskt till behörig företrädare för forskningshuvudmannen som signerar ansökan.

Signering sker med Bank-ID för både ansvarig forskare och behörig företrädare för forskningshuvudmannen.

När både ansvarig forskare och behörig företrädare för forskningshuvudmannen har signerat ansökan i Ethix skickas den automatiskt in till Etikprövningsmyndigheten där den registreras och diarieförs. I samband med detta skickas en avisering till berörda, med information om diarienummer, avgift och hur ansökan ska betalas. Liksom tidigare använder man ett tilldelat OCR-nummer som referens.

Avgiftsaviseringen finns som en PDF under "Beslut och handlingar från Etikprövningsmyndigheten". Skicka denna PDF till Maria Pettersson maria.a.pettersson@regionvastmanland.se om du vill ha hjälp med inbetalningen till EPM.

Beslut på ansökan meddelas via Ethix till alla personer i ansökan.

 • Registrera i projektdatabasen

  Alla forskningsstudier som bedrivs inom Region Västmanland ska registreras i Projektdatabasen. Studien kan sparas utan att publiceras, även om alla fält inte kan fyllas i innan etikansökan är inskickad.

 • Ansök om etikprövning i Ethix

  Skapa konto i Ethix, om du inte redan har ett, genom att logga in i ETHIX

  • Inloggning i Ethix sker med Bank-ID eller tvåstegsautentisering (kod till din mobiltelefon)
  • E-postadress till ansvarig forskare ska vara regionens (xxx@regionvastmanland.se)

  Du kan påbörja en ansökan, spara den och fortsätta senare. Vem som helst med inloggning i Ethix kan påbörja en ansökan, sedan bjuds medverkande in (se nedan).

  Observera följande:

  • Titeln på studien ska anges på svenska
  • 1.3 Behörig företrädare för forskningshuvudmannen: Verksamhetschefen för den aktuella kliniken/verksamheten där studien bedrivs
  • 1.3.1 Titel: Verksamhetschef

  Ladda upp de bilagor som efterfrågas i PDF-format (övriga bilagor är valfria beroende på studie)

  • Forskningsplan (svenska eller engelska) - Obligatorisk
  • CV ansvarig forskare - Obligatorisk
 • Bjud in relevanta personer

  I Ethix ska ytterligare personer bjudas in till ansökan (personen behöver ha konto i Ethix).

  Bjud in:

  • ansvarig forskare (i de fall ansvarig forskare inte upprättar ansökan)
  • behörig företrädare för huvudmannen (verksamhetschefen för den aktuella kliniken/verksamheten där studien bedrivs) OBS! Kan signera med Bank-ID

  Valfritt att bjuda in:​

  • eventuella medverkande forskare
 • Signera

  När ansökan är klar, välj att signera ansökan. Ansvarig forskare får då ett mail om att signera ansökan. Följ länken för att signera ansökan.

  Avisering skickas sedan automatiskt till behörig företrädare för forskningshuvudmannen som signerar ansökan.

  Signering sker med Bank-ID för både ansvarig forskare och behörig företrädare för forskningshuvudmannen.

 • Betala och invänta beslut

  När både ansvarig forskare och behörig företrädare för forskningshuvudmannen har signerat ansökan i Ethix skickas den automatiskt in till Etikprövningsmyndigheten där den registreras och diarieförs. I samband med detta skickas en avisering till berörda, med information om diarienummer, avgift och hur ansökan ska betalas. Liksom tidigare använder man ett tilldelat OCR-nummer som referens.

  Avgiftsaviseringen finns som en PDF under "Beslut och handlingar från Etikprövningsmyndigheten". Skicka denna PDF till Maria Pettersson maria.a.pettersson@regionvastmanland.se om du vill ha hjälp med inbetalningen till EPM.

  Beslut på ansökan meddelas via Ethix till alla personer i ansökan.

Ändringsansökan hos Etikprövningsmyndigheten

Mer information om hur du söker etikprövning finns på www.etikprovningsmyndigheten.se (EPM).

Från och med den 4 oktober 2021 ansöker du om etikprövning via Etikprövningsmyndighetens ansökningssystem Ethix (öppna systemet i Microsoft Edge, inte Explorer, för att alla funktioner i ansökan ska kunna användas).

Beslut från EPM kan överklagas, officiellt av forskningshuvudmannen. Vid överklagan  kontakta forskning@regionvastmanland.se.

Alla forskningsstudier som bedrivs inom Region Västmanland ska registreras i Projektdatabasen. Studien kan sparas utan att publiceras, även om alla fält kan fyllas i innan etikansökan är inskickad.

Skapa konto i Ethix, om du inte redan har ett, genom att logga in i ETHIX

 • Inloggning i Ethix sker med Bank-ID eller tvåstegsautentisering (kod till din mobiltelefon)
 • E-postadress till ansvarig forskare ska vara regionens (xxx@regionvastmanland.se)

Du kan påbörja en ansökan, spara den och fortsätta senare. Det är viktigt att ange rätt diarienummer på den tidigare godkända grundansökan som ändringen gäller.

I Ethix ska ytterligare personer bjudas in till ansökan (personen behöver ha konto i Ethix).

Bjud in:

 • ansvarig forskare (i de fall ansvarig forskare inte upprättar ansökan)

Valfritt att bjuda in:​

 • eventuella medverkande forskare

Vid byte av ansvarig forskare eller forskningshuvudman (från RV till annan organisation):
Bjud in ansvarig forskare (i de fall ansvarig forskare inte upprättar ansökan) och behörig företrädare för forskningshuvudmannen (verksamhetschefen), och ev. behörig företrädare för nya forskningshuvudmannen (gäller enbart byte av forskningshuvudman), och ev. ny ansvarig forskare (gäller enbart byte av ansvarig forskare).

Information om byte av forskningshuvudman

När ansökan är klar, välj att signera ansökan. Ansvarig forskare får då ett mail om att signera ansökan. Följ länken för att signera ansökan med Bank-ID.

Vid ändring av ansvarig forskare eller byte av forskningshuvudman skickas avisering sedan automatiskt till behörig företrädare för forskningshuvudmannen/männen som signerar ansökan.

I och med att behörig företrädare signerar ansökan skickas den in till EPM.

Betalningsinformation och EPMs diarienummer för ansökan meddelas via Ethix till berörda med information om diarienummer, avgift och hur den ska betalas. Liksom tidigare ska man använda ett tilldelat OCR-nummer som referens.

Avgiftsaviseringen finns som en PDF under "Beslut och handlingar från Etikprövningsmyndigheten". Skicka denna PDF till Maria Pettersson maria.a.pettersson@regionvastmanland.se om du vill ha hjälp med inbetalningen till EPM.

Beslut för ansökan meddelas via Ethix till alla personer i ansökan.

 • Registrera i projektdatabasen

  Alla forskningsstudier som bedrivs inom Region Västmanland ska registreras i Projektdatabasen. Studien kan sparas utan att publiceras, även om alla fält kan fyllas i innan etikansökan är inskickad.

 • Ansök om etikprövning i Ethix

  Skapa konto i Ethix, om du inte redan har ett, genom att logga in i ETHIX

  • Inloggning i Ethix sker med Bank-ID eller tvåstegsautentisering (kod till din mobiltelefon)
  • E-postadress till ansvarig forskare ska vara regionens (xxx@regionvastmanland.se)

  Du kan påbörja en ansökan, spara den och fortsätta senare. Det är viktigt att ange rätt diarienummer på den tidigare godkända grundansökan som ändringen gäller.

 • Bjud in relevanta personer

  I Ethix ska ytterligare personer bjudas in till ansökan (personen behöver ha konto i Ethix).

  Bjud in:

  • ansvarig forskare (i de fall ansvarig forskare inte upprättar ansökan)

  Valfritt att bjuda in:​

  • eventuella medverkande forskare

  Vid byte av ansvarig forskare eller forskningshuvudman (från RV till annan organisation):
  Bjud in ansvarig forskare (i de fall ansvarig forskare inte upprättar ansökan) och behörig företrädare för forskningshuvudmannen (verksamhetschefen), och ev. behörig företrädare för nya forskningshuvudmannen (gäller enbart byte av forskningshuvudman), och ev. ny ansvarig forskare (gäller enbart byte av ansvarig forskare).

 • Signera

  Information om byte av forskningshuvudman

  När ansökan är klar, välj att signera ansökan. Ansvarig forskare får då ett mail om att signera ansökan. Följ länken för att signera ansökan med Bank-ID.

  Vid ändring av ansvarig forskare eller byte av forskningshuvudman skickas avisering sedan automatiskt till behörig företrädare för forskningshuvudmannen/männen som signerar ansökan.

  I och med att behörig företrädare signerar ansökan skickas den in till EPM.

 • Betala och invänta beslut

  Betalningsinformation och EPMs diarienummer för ansökan meddelas via Ethix till berörda med information om diarienummer, avgift och hur den ska betalas. Liksom tidigare ska man använda ett tilldelat OCR-nummer som referens.

  Avgiftsaviseringen finns som en PDF under "Beslut och handlingar från Etikprövningsmyndigheten". Skicka denna PDF till Maria Pettersson maria.a.pettersson@regionvastmanland.se om du vill ha hjälp med inbetalningen till EPM.

  Beslut för ansökan meddelas via Ethix till alla personer i ansökan.

Last modified: 2022-01-12