Akut tarmischemi orsakat av ocklusion av Vena eller Arteria Mesenterica Superior

Fjalar Elvarsson, leg läk, Kirurgkliniken, Västmanlands sjukhus Västerås
Kontakta honom via e-post.

Här kommer snart en beskrivning av doktorandprojektet.

Doktorandregistrerad: 2016 Uppsala universitet, 2018 CKF Västerås
Handledare: Martin Björck, prof, institutionen för kirurgiska vetenskaper, UU
Bihandledare: Anders Wanhainen, prof, institutionen för kirurgiska vetenskaper, UU; Stefan Acosta, professor, klinisk kärlforskning, Lunds universitet; Anders Hellberg, med dr, kärlkirurgiska kliniken, Västmanlands sjukhus